PRIJEVODI S HRVATSKOG NA ENGLESKI JEZIK SA OVJEROM SUDSKOG TUMAČA

PRIJEVODI S ENGLESKOG NA HRVATSKI JEZIK SA OVJEROM SUDSKOG TUMAČA

Sudski tumač za engleski jezik prevodi slijedeće tekstove i dokumentaciju:

ugovore

poslovna korespondencija

certifikati

diplome

domovnice

svjedodžbe

vjenčani i rodni listovi

vozačke dozvole

sudske odluke

odluke upravnih tijela

uvjerenja

medicinsku dokumentaciju

potvrde o nekažnjavanju

smrtovnice

platne liste

patentnu dokumentaciju

ostala dokumentacija vezana za obrazovanje i usavršavnje

Na zahtjev klijenta obavljamo i lektoriranje prijevoda, tu uslugu zaračunavamo dodatno.

Naravno, ukoliko imate i druge potrebe za prijevod rado ćemo Vas saslušati

Za besplatnu procjenu i ponudu za prijevod molimo da nam pošaljite izvorni tekst dokumenta koji je potrebno prevesti, a mi ćemo Vam u vrlo kratkom roku dati preciznu ponudu s točno određenom cijenom

Dokumentaciju možete dostaviti putem emaila , kontakt obrasca ili pak u pisanom obliku.

Za lokaciju našeg ureda molimo da pogledate kartu.

Kod veće količine teksta je moguće dogovaranje popusta.

Cjenik pismenog prevođenja

ovjereni prijevod = od 100 kn po autorskoj kartici* za jednostavnu dokumentaciju do 200,00 kuna po autorskoj kartici* za složene i zahtjevne tekstove

neovjereni prijevod = ovisno o vrsti teksta, od 60 kn po autorskoj kartici* za jednostavni tekst, do 150* kuna po autorskoj kartici za patentnu dokumentaciju

lektura teksta = 20 do 40 kn po autorskoj kartici*, ovisno o vrsti teksta

ovjera i lektura već prevedenog teksta = 50 kn po autorskoj kartici*

*obračunska jedinica: 1 autorska kartica = 1500 znakova s razmacima

Primjeri jednostavne dokumentacije su:

osobne iskaznice, putovnice, uvjerenje o prebivalištu i slično

rodni list, vjenčani list i slično

svjedodžbe, diplome, potvrde, prijepisi ocjena i slično

potvrda o stanju računa u banci

potvrda o visini dohotka

životopis

radna dozvola ili potvrda o zaposlenju

punomoć

uvjerenje o nekažnjavanju

Primjeri dokumentacije srednje složenosti i zahtjevnosti su:

ugovori

Javnobilježničke isprave i ovjere

sudske Odluke

dokumentacija u upravnom postupku (npr. rješenja)

svi sudski i odvjetnički dokumenti

Tužbe i drugi podnesci u sudskim i upravnim postupcima

Zemljišno-knjižna dokumentacija

Primjeri složene i zahtjevne dokumentacije su:

Liječnički nalazi i potvrde i druga medicinska dokumentacija

Prijevodi specifikacija farmaceutskih proizvoda

projektna i istraživačka dokumentacija

tehnička dokumentacija za potrebe industrije i proizvodnje

patentna dokumentacija

vještački nalazi

Kod veće količine teksta je moguće dogovaranje popusta

POŠALJITE NAM TEKST KOJI TREBA PREVESTI KAKO BI VAM DALI NAŠU PONUDU

Pošaljite nam upit

Da, prihvaćam

Za sve upite stojimo Vam na raspolaganju preko našeg kontakt obrasca ili putem emaila mirkomakro@mikromakro.hr